Dörren måste vara öppen

Fina Oscar

För att knyta ihop säcken skulle jag vilja komma med några kommentarer om kontakt. Game of Contact är en tillitslekt där vi lär hästen att lita på oss fast vi håller våra händer via bettet i den mentalt och känslomässigt mest känsliga del på hästens kropp. För att detta ska fungera måste vi lära hästen att bettet inte är en barriär, det ska vara en öppen dörr. Där är Oscar fortfarande och utforskar eftersom att han har levt ett liv där bettet är en stängd dörr.

Kontentan är att vi vill aldrig putta vår häst in i en stängd dörr, därför kan vi inte driva innan hästen verkligen ser bettet som en öppen dörr. Kontakten ska vara neutral, det vill säga handen är stilla och vilande.

Målet är en jämn och stadig ström av energi från hästens bakben över dess rygg och nacke via bettet till vår hand och kropp och runt till hästens bakben igen.

The circle of aids