Inlärningsstilar

Såhär kan det se ut på tavlan när jag undervisar:Parelli NH undervisning

:D. Jag försöker undervisa på ett sätt så att alla, oberoende av humenality och inlärningsstil ska känna att det är till dem. Så jag måste ju så klart göra på olika sätt. Vilken inlärningsstil har du? I bilden visas Kolbs idé om våra inlärningsstilar, den påminner mycket om humenality-modellen:http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/123/a/118;jsessionid=68C874A45360F6203CEADA01D658BE1A/nextPage_hur_kolbs/1

Kanske vill du också definiera det enligt visuell, auditiv, kinestetisk, läsa och skriva.  Här kan du testa din inlärningsstil, och här kan du läsa mer om hur det kan hjälpa att veta hur man lär sig bäst.