Klinten-kultur

Fantastiska dagar i Hässleholm. Jag är tacksam över att ha fått dela ögonblicken när skådespelarna växte genom mötena med hästarna!

Observera ”Kalender”-fliken i menyn ovan där ni kan se var och när lektioner är bokade. Så fort jag fixar en hemsida för företaget kommer jag att ha den informationen där.