Glimras horsenality

Jag fyllde i en horsenality profil för Glimra idag. Jag har ju nämnt här i bloggen att hon går mer och mer mot left brain extrovert och jag har tänkt att hon håller på att bli mer balanserad. När jag nu fyllde i profilen så har hon lika många prickar i left brain som i right brain, alla på övre halvan av cirkeln, det vill säga extrovert. Det var roligt att fylla i en profil eftersom att det ger en ganska tydlig visuell bild av vart Glimra är just nu och det fick mig att tänka att jag kanske bättre behöver anpassa vilka strategier jag använder mig av när vi leker.