Simuleringar

På en kurs för den trestjärniga österrikiske instruktören Martin Wimmer förra året fick gruppen göra simuleringar. En av oss var häst och en var människa. Martin hade skrivit lappar med uppgifter och bara den som var människa fick läsa lappen. Vi fick inte prata och hade en pet-flaska som verktyg. Alla hade hållit på med Parelli ett tag och hade ett tyst gemensamt språk som vi använde med våra hästar. Vi kunde till exempel be dem gå undan för fast eller rytmiskt tryck och vi kunde klappa till ett stopp. Denna gemensamma grund underlättade så klart övningen. Vi hade roligt och skrattade mycket för det kunde bli ganska dråpligt. Men det fanns ett allvarligt budskap:

Jag kände mig ofta underligt förnärmad under övningen. Jag var själv inte häst men när jag såg de människor som agerade hästar uppmanas och påmanas och inte alltid riktigt förstå vad som förväntades av dem kunde jag känna deras frustration. BFO! (Blinding Flash of the Obvious, jag har hört framförallt Neil Pye på Parelli nämna det i olika sammanhang och tycker att det är talande). När våra hästar inte förstår oss blir de frustrerade, osäkra och kanske till och med förnärmade! Jag insåg det med kraft först när jag fick se människor i de situationer som vi dagligen utsätter våra hästar för. Utan att falla i fällan av antropomorfism, att ge mänsklig karaktär till djur, så tror jag att detta är hur våra hästar kan uppleva oss ibland.

När jag efteråt gick ut för att leka med min häst hade jag en annan förståelse för hennes del av partnerskapet. Hon är den som oftast blir ombedd att göra något, eller att låta bli att göra något och det är kanske inte så jättekul egentligen. Framförallt inte om man ombeds, eller tvingas, göra något som man inte fysiskt kan eller som man inte förstår. Tror ni att många hästar upplever detta?

Det är en ständigt pågående utmaning att vara tydlig i kommunikationen med sin häst, att vara rättvis, förstå och göra sig förstådd. Jag väljer, liksom Pat Parelli, att lyssna på Troy Henry som sa: Don’t make and let, instead use cause and allow (läs mer här). I det ligger att förstå hästens idé först för att sedan orsaka den att vilja följa min idé, att orsaka fel handling att vara svår och rätt att vara lätt. Det gäller att ständigt fortsätta försöka.

Så samla ihop ett gäng likasinnade och lek med simuleringar. Det är roligt och ger större insikter än man kan tro. Ha så kul!